Skilte

Alle skilte og piktogrammer er udført i overensstemmelse med følgende standarder og normer: Dansk Standard har fra september 2014 adopteret ISO standard 7010:2003/AMB 8.2011